De vrijwilligers van SIHVA zetten zich in voor vluchtelingen: van activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Hun inzet is onmisbaar en daar zijn wij ze dankbaar voor. Vrijwilligers bij SIHVA maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jonge en oude mensen, mannen en vrouwen. Wilt u uw talent, kennis en ervaring ter beschikking stellen en zo een bijdrage leveren aan de hulp aan vluchtelingen? Dan is vrijwilligerswerk bij SIHVA echt iets voor u!

U kunt vrijwilliger worden als u:

  • Goed kunt samenwerken en sociaal vaardig bent
  • Open staat voor andere culturen en affiniteit hebt met vluchtelingen
  • Gezonde afstand kunt bewaren tot de vluchteling
  • Enthousiast en gemotiveerd bent
  • Ervaring hebt met de werkzaamheden van het project waarin u aan de slag wilt
  • 18 jaar of ouder bent
  • De missie en visie van SIHVA van harte onderschrijft

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk voor SIHVA? Contact hierover kan op de volgende manieren: