GESCHIEDENIS

In Alblasserdam zijn de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld neergestreken, mede omdat nieuwe conflicthaarden zoals de burgeroorlog in Syrië voor een toenemende vluchtelingenstroom zorgen. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen in de wetgeving en bezuinigingen ervoor dat er vanuit de overheid steeds minder middelen voor hulp aan vluchtelingen beschikbaar zijn, ook in Alblasserdam. Een aantal kerken in Alblasserdam hebben sinds 2013 de handen ineengeslagen en verlenen samen hulp aan (nieuwe) statushouders in Alblasserdam.

Genoemde kerken in Alblasserdam zien het als hun taak om met handen en voeten gestalte te geven aan de opdracht die Jezus aan de gelovigen meegeeft: “Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen” (Matt. 25:35-36, NBG).

SIHVA ontplooit haar activiteiten in nauwe samenwerking met het Diaconaal Platform van Alblasserdam. SIHVA wil een hand en een voet van de kerken in Alblasserdam en het ICF zijn. Er is periodiek overleg voor afstemming met het Diaconaal Platform van Alblasserdam dan wel het geven van verantwoording van de verkregen middelen.

ONTWIKKELINGEN

De wereld waarin wij leven is vol dynamiek en verandering. Onze samenleving kan alleen bestaan als er zorg voor is voor de zwakkeren en de minderheden. Een bijzondere groep zijn de vluchtelingen en zeker zij die hun thuisland hebben verlaten omdat ze daar niet meer veilig zijn. Het is van groot belang dat zij binnen onze samenleving een volwaardige plek vinden waarin zij tot hun recht kunnen komen en aan hun verplichtingen kunnen nakomen. In het contact is het van belang om de gehele mens te zien.

MISSIE

De missie van SiHVA is als Christen uit te reiken naar de vluchteling in zijn of haar situatie om tot een gelijkwaardige relatie te komen in onze samenleving.

VISIE

‘De vluchteling’ bestaat niet. Er zijn verschillende herkomsten van groepen en ook dan kunnen er verschillen in de groep zijn. Ook de eerste behoeften kunnen sterk verschillen. Laat staan dat langdurige contacten nieuwe vragen oproepen. Kortom, er is dynamiek waar rekening mee gehouden moet worden. Het doel van SIHVA wordt bereikt door activiteiten aan te bieden die de vluchteling helpt bij:

 • Het onderdeel zijn van de sociale verbanden in onze gemeenschappen (zoals gezin, school, kerk,
  verenigingen en werk);
 • Het schakelen tussen de culturen van herkomst en die in Nederland;
 • De persoonlijke ontwikkeling tot een gewaardeerd en geliefd persoon die in relatie tot de ander
  staat.

SiHVA fungeert als schakel tussen vrijwilligers die iets willen en kunnen betekenen voor vluchtelingen en de vluchteling zelf. De activiteiten die vanuit SIHVA worden aangeboden zijn:

 • Concrete hulp en ondersteuning;
 • Bieden van een maatje in de eerste periode in Nederland;
 • Praktische trainingen en lessen, zoals: taalles, fietsles en naailes;
 • Sociale activiteiten, zoals: feestavonden, uitjes en ontmoeting;
 • Activering via Repair Café.

VERSLAGLEGGING ACTIVITEITEN

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2019 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2018 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2017 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2016 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2015 kunt u hier downloaden.

BESTUUR

Het bestuur van SiHVA wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen die Alblasserdam rijk is.

 • Evelien van Dolder, voorzitter
 • Geertrude van Hofwegen, secretaris
 • Arjan Zwaan, penningmeester en algemeen bestuurslid

ANBI EN BELONINGSBELEID

SIHVA wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 8540.27.130 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

De bestuursleden van SIHVA ontvangen geen beloningen. Onkosten kunnen wel vergoed worden.